Evangelii Gaudium
Evangelii Gaudium

Ojciec Święty Franciszek
Adhortacja apostolska
EVANGELII GAUDIUM
O głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie

Benedykt VI
Benedykt VI

Benedykt XVI
Ewangelia zawsze i wszędzie
List Apostolski w formie motu proprio UBICUMQUE ET SEMPER Papieża Benedykta XVI powołujący do życia Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji

Jan Paweł II
Jan Paweł II

Jan Paweł II
Encyklika Redemptoris Missio
o stałej aktualności posłania misyjnego

Paweł VI
Paweł VI

Paweł VI
Adhortacja Apostolska Evangelii Nuntiandi
o Ewangelizacji w świecie współczesnym


Lineamenta
Nowa Ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej