Link do archiwum autora

Ponowienie aktu zawierzenia Matce Bożej naszej SNE, Limanowa

Ponowienie aktu zawierzenia Matce Bożej naszej SNE, Limanowa

Z wszystkich niewiast wybrana – przyjdź i drogę wskaż.
Córko ludu Bożego – do Syna Twego nas prowadź

Pierwsze uroczyste zawierzenie SNE im. św. Kingi Matce Bożej miało miejsce w Jubileuszowym 2000 roku na Jasnej Górze. Od tamtej pory co roku ponawiamy ten akt w różnych sanktuariach Maryjnych pragnąc, by Ta, która jest najjaśniejszą Gwiazdą Ewangelizacji prowadziła nas przez kolejny rok służby.
Czytaj więcej»

Jubileusz 20-lecia SNE, Stary Sącz

Jubileusz 20-lecia SNE, Stary Sącz

Wy jesteście solą ziemi…
Wy jesteście światłem świata…
(Mt5,13a;14a)

Panie Jezu, pragniemy Tobie podziękować, za 20 lat naszej SNE. Nasz jubileusz, zbiegł się z 1050 – leciem Chrztu Polski, z Rokiem Miłosierdzia i ŚDM. Świętowaliśmy ten czas w sobotę 30 lipca,kiedy w naszym kraju był obecny Papież Franciszek.
Czytaj więcej»

Kurs „Nowe Życie z Bogiem”, 29-30 czerwca 2016, Myczkowce

Kurs „Nowe Życie z Bogiem”, 29-30 czerwca 2016, Myczkowce

W dniach 29 i 30 czerwca 2016 r. wraz z młodzieżą gimnazjalną i studentami z Laskowej przeżyliśmy kurs Nowe Życie z Bogiem w Myczkowcach. Młodzi wraz z ich opiekunem ks. Stanisławem przebywali w Bieszczadach na oazie wakacyjnej. Oprócz wypraw i czasu poświęconemu na zabawie, pochylali się nad Słowem Bożym, które dotykało ich i uzdalniało do przyjęcia Prawdy.
Czytaj więcej»

Kurs „Nowe Życie z Bogiem”, 3-5 czerwca 2016, Pabianice

Kurs „Nowe Życie z Bogiem”, 3-5 czerwca 2016, Pabianice

A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany ( Rz 5,5)

W dniach od 3 – 5 czerwca prowadziliśmy kurs ” Nowe Życie z Bogiem” dla wspólnoty przy domu zakonnym Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Pabianicach. Razem z siostrami – Córkami Bożej Miłości było nas około 70 osób. Siostry przyjęły nas i gościły przez ten czas rekolekcyjny z ogromną serdecznością i miłością.
Czytaj więcej»

Kurs „Nowe Życie z Bogiem”, 20-22 maja 2016, Ochotnica Dolna

Kurs „Nowe Życie z Bogiem”, 20-22 maja 2016, Ochotnica Dolna

Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem po imieniu; tyś mój!
(Iz 43, 1b)

W dniach 20 – 22 maja 2016 r. wraz z 47 gimnazjalistami oraz 3 dorosłymi osobami przygotowującymi się do przyjęcia sakramentu bierzmowania przeżyliśmy kurs Nowe Życie z Bogiem. Wieczernikiem naszych spotkań była sala lekcyjna w szkole oraz kościół parafialny w Ochotnicy Dolnej. Pan Bóg dotykał swoją obecnością uczniów ukazując im swoją opatrzność w życiu codziennym, jakim jest dla nich szkoła.
Czytaj więcej»