Link do archiwum autora

Kurs „Nowe Życie z Bogiem”, 3-5 czerwca 2016, Pabianice

Kurs „Nowe Życie z Bogiem”, 3-5 czerwca 2016, Pabianice

A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany ( Rz 5,5)

W dniach od 3 – 5 czerwca prowadziliśmy kurs ” Nowe Życie z Bogiem” dla wspólnoty przy domu zakonnym Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Pabianicach. Razem z siostrami – Córkami Bożej Miłości było nas około 70 osób. Siostry przyjęły nas i gościły przez ten czas rekolekcyjny z ogromną serdecznością i miłością.
Czytaj więcej»

Kurs „Nowe Życie z Bogiem”, 20-22 maja 2016, Ochotnica Dolna

Kurs „Nowe Życie z Bogiem”, 20-22 maja 2016, Ochotnica Dolna

Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem po imieniu; tyś mój!
(Iz 43, 1b)

W dniach 20 – 22 maja 2016 r. wraz z 47 gimnazjalistami oraz 3 dorosłymi osobami przygotowującymi się do przyjęcia sakramentu bierzmowania przeżyliśmy kurs Nowe Życie z Bogiem. Wieczernikiem naszych spotkań była sala lekcyjna w szkole oraz kościół parafialny w Ochotnicy Dolnej. Pan Bóg dotykał swoją obecnością uczniów ukazując im swoją opatrzność w życiu codziennym, jakim jest dla nich szkoła.
Czytaj więcej»