Link do archiwum autora

Ewangelizacja parafii Mogilno

Ewangelizacja parafii Mogilno

„Obyście usłyszeli dzisiaj głos Jego”.
(Ps 95, 7c)

Dnia 2 października 2016r. rozpoczęły się rekolekcje ewangelizacyjne parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża w Mogilnie.
Posłuszni Słowu, jakie na ten właśnie dzień przygotował nam Kościół: „Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego (…) lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą! (2Tm1,8) z zapałem przystąpiliśmy, aby dać świadectwo naszej wiary.

Czytaj więcej»

Kurs „Nowe życie z Bogiem”, 27-30 września 2016, WSD dla Polonii Amerykańskiej, Kraków

Kurs „Nowe życie z Bogiem”, 27-30 września 2016, WSD dla Polonii Amerykańskiej, Kraków

Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu
(Mk 10,45)

Panie Jezus Chryste, Arcykapłanie na wieki, dziękuję Ci za dar kapłaństwa. dziękuję, ze na drodze naszej Szkoły stawiasz tych, których wybrałeś na Twoich kapłanów i posyłasz nas do nich z posługą głoszenia Twojego Słowa i posługą modlitwy.
Czytaj więcej»

Ponowienie aktu zawierzenia Matce Bożej naszej SNE, Limanowa

Ponowienie aktu zawierzenia Matce Bożej naszej SNE, Limanowa

Z wszystkich niewiast wybrana – przyjdź i drogę wskaż.
Córko ludu Bożego – do Syna Twego nas prowadź

Pierwsze uroczyste zawierzenie SNE im. św. Kingi Matce Bożej miało miejsce w Jubileuszowym 2000 roku na Jasnej Górze. Od tamtej pory co roku ponawiamy ten akt w różnych sanktuariach Maryjnych pragnąc, by Ta, która jest najjaśniejszą Gwiazdą Ewangelizacji prowadziła nas przez kolejny rok służby.
Czytaj więcej»

Jubileusz 20-lecia SNE, Stary Sącz

Jubileusz 20-lecia SNE, Stary Sącz

Wy jesteście solą ziemi…
Wy jesteście światłem świata…
(Mt5,13a;14a)

Panie Jezu, pragniemy Tobie podziękować, za 20 lat naszej SNE. Nasz jubileusz, zbiegł się z 1050 – leciem Chrztu Polski, z Rokiem Miłosierdzia i ŚDM. Świętowaliśmy ten czas w sobotę 30 lipca,kiedy w naszym kraju był obecny Papież Franciszek.
Czytaj więcej»

Kurs „Nowe Życie z Bogiem”, 29-30 czerwca 2016, Myczkowce

Kurs „Nowe Życie z Bogiem”, 29-30 czerwca 2016, Myczkowce

W dniach 29 i 30 czerwca 2016 r. wraz z młodzieżą gimnazjalną i studentami z Laskowej przeżyliśmy kurs Nowe Życie z Bogiem w Myczkowcach. Młodzi wraz z ich opiekunem ks. Stanisławem przebywali w Bieszczadach na oazie wakacyjnej. Oprócz wypraw i czasu poświęconemu na zabawie, pochylali się nad Słowem Bożym, które dotykało ich i uzdalniało do przyjęcia Prawdy.
Czytaj więcej»

Kurs „Nowe Życie z Bogiem”, 3-5 czerwca 2016, Pabianice

Kurs „Nowe Życie z Bogiem”, 3-5 czerwca 2016, Pabianice

A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany ( Rz 5,5)

W dniach od 3 – 5 czerwca prowadziliśmy kurs ” Nowe Życie z Bogiem” dla wspólnoty przy domu zakonnym Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Pabianicach. Razem z siostrami – Córkami Bożej Miłości było nas około 70 osób. Siostry przyjęły nas i gościły przez ten czas rekolekcyjny z ogromną serdecznością i miłością.
Czytaj więcej»