Link do archiwum autora

Ewangelizacja parafii Nowa Wieś, 18- 19 i 27 listopada 2016

Ewangelizacja parafii Nowa Wieś, 18- 19 i 27 listopada 2016

„…Na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”.
(J 18,37)

Drobna, cicha, schorowana Helenka przed uznaniem Chrystusa jako Króla w ich parafii poprosiła: Przyjedźcie i zróbcie „coś”, żeby serca otworzyły się na obecność Jezusa.
W naszym wydaniu to „coś” to ewangelizacja na miarę możliwości danej parafii. Ksiądz proboszcz Wojciech zgodził się chętnie.
Czytaj więcej»

Seminarium Odnowy Wiary, 6 października-24 listopada 2016 r., Głogoczów

Seminarium Odnowy Wiary, 6 października-24 listopada 2016 r., Głogoczów

Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem [Bogu] na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła”.

(1P 2,9)

W dniach 6 października- 24 listopada 2016 r. przeprowadziliśmy 9-cio tygodniowe Seminarium Odnowy Wiary ze św. Janem Pawłem II w parafii p.w. Marii Magdaleny w Głogoczowie.
Czytaj więcej»

Ewangelizacja parafii Mogilno

Ewangelizacja parafii Mogilno

„Obyście usłyszeli dzisiaj głos Jego”.
(Ps 95, 7c)

Dnia 2 października 2016r. rozpoczęły się rekolekcje ewangelizacyjne parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża w Mogilnie.
Posłuszni Słowu, jakie na ten właśnie dzień przygotował nam Kościół: „Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego (…) lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą! (2Tm1,8) z zapałem przystąpiliśmy, aby dać świadectwo naszej wiary.

Czytaj więcej»

Kurs „Nowe życie z Bogiem”, 27-30 września 2016, WSD dla Polonii Amerykańskiej, Kraków

Kurs „Nowe życie z Bogiem”, 27-30 września 2016, WSD dla Polonii Amerykańskiej, Kraków

Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu
(Mk 10,45)

Panie Jezus Chryste, Arcykapłanie na wieki, dziękuję Ci za dar kapłaństwa. dziękuję, ze na drodze naszej Szkoły stawiasz tych, których wybrałeś na Twoich kapłanów i posyłasz nas do nich z posługą głoszenia Twojego Słowa i posługą modlitwy.
Czytaj więcej»

Ponowienie aktu zawierzenia Matce Bożej naszej SNE, Limanowa

Ponowienie aktu zawierzenia Matce Bożej naszej SNE, Limanowa

Z wszystkich niewiast wybrana – przyjdź i drogę wskaż.
Córko ludu Bożego – do Syna Twego nas prowadź

Pierwsze uroczyste zawierzenie SNE im. św. Kingi Matce Bożej miało miejsce w Jubileuszowym 2000 roku na Jasnej Górze. Od tamtej pory co roku ponawiamy ten akt w różnych sanktuariach Maryjnych pragnąc, by Ta, która jest najjaśniejszą Gwiazdą Ewangelizacji prowadziła nas przez kolejny rok służby.
Czytaj więcej»