Archiwum miesięczne: Maj 2016

Kurs „Nowe Życie z Bogiem”, 20-22 maja 2016, Ochotnica Dolna

Kurs „Nowe Życie z Bogiem”, 20-22 maja 2016, Ochotnica Dolna

Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem po imieniu; tyś mój!
(Iz 43, 1b)

W dniach 20 – 22 maja 2016 r. wraz z 47 gimnazjalistami oraz 3 dorosłymi osobami przygotowującymi się do przyjęcia sakramentu bierzmowania przeżyliśmy kurs Nowe Życie z Bogiem. Wieczernikiem naszych spotkań była sala lekcyjna w szkole oraz kościół parafialny w Ochotnicy Dolnej. Pan Bóg dotykał swoją obecnością uczniów ukazując im swoją opatrzność w życiu codziennym, jakim jest dla nich szkoła.
Czytaj więcej»